Tisztségviselők:

Elnökség: 
Elnök: Dr. Baginé Dr. Tóth Erika
Főtitkár:  Rózsa Ildikó    
Titkárság vezető: Kostyalik János
Ajtay Gyöngyi
Dr. Kovács Dóra
Dr. Pintér Gábor
Pataky Krisztina
Dr. Vikár Erzsébet

Ellenőrző bizottság:   
Dr. Szabó Tünde
Dr. Albrecht Krisztián
Dr. Klein Izabella

Tiszteletbeli elnökök:                       
Dr. Pintér Gábor
Dr. Török Iván
Prof. Dr. Tringer László

Pénztáros: Csajbók Zsófia

Állandó Bizottságaink:

Tanulmányi Bizottság:
Elnök: Dr. Pintér Gábor
Ajtay Gyöngyi
Dr. Baginé Dr. Tóth Erika
Pataky Krisztina
Prof. Dr. Tringer László

Etikai Bizottság:
Dr. Bajza Yvonne
Dr. Draskóczy Magdolna
Kiss Angelika

 
Konferencia                         Pszichoterápiás Tanács                        Facebook
Copyright 2018 MASZKPTE