Konferencia                         Pszichoterápiás Tanács                        Facebook
Copyright 2018 MASZKPTE 
Letölthető cikkek:
  
A terapeuta humánumának szupervíziója    Írta: Elke Lambers   
A határok szerepe a kliensközpontú terápia reflektív felfogásában    Írta: Süle Árpád  
A PRE-TERÁPIA GYAKORLATA    Írta: Garry F. Prouty/ Dr. Draskóczy Magda   
A személyközpontú irányzat Európában    Írta: Peter F. Schmid   
A személyközpontú elmélet    Írta: T.L.Holdstock /Carl R. Rogers   

A személyközpontú szemlélet magyar nyelvű irodalma

Könyvek
Rogers, Carl: Valakivá válni. A személyiség születése. 2003. Edge 2000, Budapest
Rogers, Carl - Freiberg, H.J. A tanulás szabadsága 2007. Edge 2000, Budapest
Rogers, Carl: Találkozások - A személyközpontú csoport 2008. Edge 2000, Budapest
Egy érintetlen dimenzió - szemelvények a személyközpontú megközelítés elméletéből és gyakorlatából. 1993.
A kultúrközi kommunikáció kreatív megközelítései. 1984. Szeged
Kultúrák közötti kommunikáció kreatív megközelítései. II. 1986. Szeged.
Gendlin, E.T.: Fókuszolás. 1989. Tankönyvkiadó, Budapest
Gendlin, E.T.: Álomfejtés - Testünk bölcsessége. 2009. Edge 2000, Budapest
Gordon, Thomas: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat, 1990
Gordon, Thomas: N.E.T. A női hatékonyság fejlesztése. Assertiv, 1997
Gordon, Thomas: P.E.T. A szülői eredményesség tanulása. Assertiv, 2000
Gordon, Thomas: V.E.T. Vezetői eredményesség tréning. Assertiv, 2002
Harday Szilvia Ildikó: Az elfogadás művészete. Akadémiai Kiadó, 2004
Klein Sándor: Hitelesség, elfogadás, megértés. Edge 2000 Kiadó, 2016
Mearns, David & Thorne, Brian: A személyközpontú pszichoterápia és tanácsadás a gyakorlatban, 2011. Oriold és Tsai, Budapest
Tringer László: A gyógyító beszélgetés. Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület é.n.

Cikkek
Carl Rogers: Személyiség- és viselkedéselmélet. In: Személyiséglélektani szöveggyűjtemény 2. kötet. Szerk. Szakács Ferenc és Kulcsár Zsuzsanna. 1992. Tankönyvkiadó
Klein Sándor: Elfogadni a különbözőt. Beszélgetés a pszichológia egy sajátos ágáról. In: Az intelligenciától a szerelemig. 1991. Tatabánya. 177-182. oldal
Mérei Ferenc Carl Rogers: A személyközpontú pszichoterápia üzenete. In. A pszichológiai labirintus. 1989. Bp. Pszichoteam
Pintér Gábor Személyközpontú pszichoterápia In: Szőnyi-Füredi: Pszichoterápia. Medicina,Bp. 2000
Pintér G.- Tringer L.: Kérdőív a pszichoterápia legfontosabb nem-specifikus tényezőinek mérésére. Ideggyógyászati Szemle, 42: 301-311 . 1989
Süle Árpád: A határok szerepe a kliensközpontú terápia reflektív felfogásában. Pszichoterápia, 2005. XIV. évf. 2. sz.
Süle Árpád: Új utak a személyközpontú pszichoterápiában: a folyamatdiagnózis fogalma I. A makrofolyamatok szintje. Pszichoterápia, 2008. XVII. évf. 6. sz.
Süle Árpád: Új utak a személyközpontú pszichoterápiában: a folyamatdiagnózis fogalma II. A mikrofolyamatok szintje. Pszichoterápia, 2009. XVIII. évf. 1. sz.
Kultúrák közötti kommunikáció kreatív megközelítései. Sajtóértekezlet Carl Rogers-szel az 1984-es szegedi munkaértekezleten. In: Az intelligenciától a szerelemig. 1991. Tatabánya. 177-182. oldal
A kliensközpontú pszichoterápia és a személyközpontú megközelítés alkalmazásai. Beszélgetés Charles Devonshire-ral. In: Az intelligenciától a szerelemig. 1991. Tatabánya. 177-182. oldal
Burszki Adrienn, Bajza Yvonne, Bán Judit Kovács Dóra, Tóth Erika, Török Iván: Személyközpontú pszichoterápia. Pszichoterápia, 2011. XX. évf.3. sz.